Szabads???g(ok), Betegs???g(ek)
Álláslehetőségek
Webes elöjegyzés
Közérdekű adatok
Információk
Betegjogi képviselő
Együttműködő partnereink


Tekintse meg intézetünket!

Belváros-Lipótváros
Egészségügyi Szolgálat

1051 Budapest, Hercegprímás u. 14-16.
Tel: (1) 428-8100 Fax: (1) 428-8113
E-mail: info@blesz.hu

Térkép

 

Orvosaink

RENDEL???INT???ZET, HERCEGPR???M???S U. 14-16.

AUDIOL???GIA
V. emelet
dr. Z???dory Krisztina
BELGY???GY???SZAT/KARDIOL???GIA
I. emelet
dr. N???das Iv???n
dr. Szigeti ???va
dr. Nieszner ???va
dr. Viczi???n ???gnes
dr. Gy???rfi Melinda
dr. K???sa ???va
ANGIOL???GIA
I. emelet
dr. Landi Anna
B???RGY???GY???SZAT
VI. emelet
dr. S???lyom Katalin
dr. Stekker M???nika
DIABETOL???GIA
I. emelet
dr. Nieszner ???va
dr. Kov???cs Andrea
dr. Schandl L??szl??
DIETETIKUS
I. emelet
B???nv???lgyi Gy???rgyn???
Dietetikus - n???v???r
FOGLALKOZ???S-EG???SZS???G???GY
II. emelet
dr. Erd????lyi Ernesztina
dr. Csik???s Ferenc
GASZTROENTEROL???GIA
I. emelet
dr. Szab??? L???szl???
dr. Kov???ts-Megyesi Andr???s
IDEGGY???GY???SZAT
VI. emelet
dr. Cs???csei ???va
dr. Sz???nyi M???rta
dr. V???r???ss Anik???
dr. Simk??? Elem???r
LABORAT???RIUM
II. emelet
dr. Farkas G???bor
N???GY???GY???SZAT
III. emelet
dr. Hajn???czky K???roly
dr. Tombor J??nos
dr. V??radi Eszter
F???L-ORR-G???G???SZET
V. emelet
dr. Zavadkai Edit
dr. Horv???th Barnab???s
dr. Rejt??? K???lm???n
dr. Z???dory Krisztina
dr. Czegl??di Istv??n
ORTHOP???DIA
F???ldszint
dr. B???rsony Istv???n
dr. Kiss Csaba
dr. Sz???dy R???bert
REUMA
F???ldszint
dr. Reb???k Erzs???bet
dr. Somogyi Viktor
dr. Sz???kely M???ria
R???NTGEN/ULTRAHANG
I. emelet
dr. Bogd???ny Ibolya
dr. Gr???ger Judit
dr. Nagy Rita
dr. P???tzay ???va
dr. Bogd???ny Ibolya
SEB???SZET
I. emelet
dr. Cs???ffai Natalja
dr. Schein Judit
dr. Szentkereszty L???szl???
dr. Feczk??? J???zsef
dr. Mog???n Istv???n
EGYNAPOS SEB???SZET
I. emelet
dr. Szentkereszty L???szl???
SZEM???SZET
V. emelet
dr. S???ndor No???mi
dr. Sz???ll???si Katalin
dr. Dekov Annam???ria
T???D???GY???GY???SZAT
VI. emelet
dr. Megyesi M???ria
dr. Kozma Dezs???
UROL???GIA
III. emelet
dr. Birtalan Lajos F???igazgat???
dr. Kond???s J???zsef
dr. Szigeti Andr???s
Dr. Szentgy???rgyi-Jabl???nczi Ervin
PSZICHI???TRIA
II. emelet
dr. Cs???csei ???va
dr. S???t??? Katalin

K???LS??? RENDEL???K

GYERMEK FOGORVOSI ELL???T???S
Mark??? u.
dr. Dobronyi Be???ta
dr. Birtalan Zs???fia
GYERMEK FOGORVOSI ELL???T???S
Kecskem???ti u.
dr. Petelei Katalin
dr. Varga Edit
GYERMEK H???ZIORVOSI ELL???T???S
Akad???mia u. 8.
dr. Ficzere Mariann
dr. Kary Edit
dr. S???regi M???ria
dr. Radnai Zsuzsanna
FELN???TT H???ZIORVOSI ELL???T???S
Semmelweis u 14.
dr. F???bry Adrienn
dr. Egri G???bor
dr. Kopl???nyi G???bor
dr. Wallinger P???ter
FELN???TT H???ZIORVOSI ELL???T???S
Hold u. 8.
dr. Berkes Zsuzsanna
dr. Nagy K???roly
dr. Feh???r Amarillys
dr. Bors???nyi ???va
dr. B???n??? Emese
dr. Brousil Zsolt
dr. Kony???ri Zsuzsanna
dr. P???sz Istv???n
FELN???TT H???ZIORVOSI ELL???T???S
V???ci u. 40.
dr. Bajusz Anna Judit
dr. Chisvasi M???ria
dr. K???lber Bogl???rka
dr. M???rtha Dezs???
T???d???gondoz??? ???s Erny???k???psz???r??? ???llom???s
VI. ker. V???r???smarty u. 47/b
Nem orvoshoz k???t???tt rendel???s