EESZT   telefonszám: +3628430655 térkép email: titkarsag@tormay.hu

Álláshirdetés

RAKTÁROS

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Hercegprímás utca 14-16.

A munkakörbe tartozó feladatok:

 

 • az anyagok, eszközök átvétele, kezelése a mindenkori hatályos főigazgatói utasításában foglaltaknak megfelelően
 • a szervezeti egységek havi anyagigénylései alapján az anyagok, eszközök összeállítása, kiadása
 • raktári rend kialakítása a mindenkori hatályos főigazgatói utasításában foglaltaknak megfelelően, a raktár karbantartása, takarítása
 • leltározási feladatok elvégzése mindenkori hatályos főigazgatói utasításában foglaltaknak megfelelően
 • selejtezési feladatok elvégzése mindenkori hatályos főigazgatói utasításában foglaltaknak megfelelően

Illetmény és juttatások:

Megállapodás alapján

                       

Pályázati feltételek:

 • Középfokú iskolai végzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Büntetlen előélet,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • precíz, önálló munkavégzés.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • Gazdálkodási ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • személyes adatokat tartalmazó, részletes, fényképes, szakmai önéletrajz
 • képzettséget, végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (alkalmazás esetén)
 • hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy személyes adatait a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék
 • nyilatkozat arról, hogy az állás el nem nyerése esetén a pályáztató a küldött pályázati anyagát megsemmisítheti, vagy arról, hogy azt személyesen átveszi.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Keszthelyiné Rácz Enikő mb. anyaggazdálkodási osztályvezető nyújt, a 428-8126-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

– Postai úton, a pályázatnak a Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat címére történő megküldésével (Budapest, 1051 Hercegprímás utca 14-16.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: raktáros.

– Személyesen: Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat Budapest, 1051 Hercegprímás utca 14-16. VII. emelet, Titkárság._

Ajánlat letöltése PDF formátumban

Adó 1%

Tisztelt Pácienseink!

Ha Önök elégedettek az Intézetben történt ellátásukkal, kérjük, támogassák adójuk 1%- ával a Belváros-Lipótváros Lakosainak Egészségéért Alapítványt, hogy még színvonalasabb egészségügyi ellátást tudjunk biztosítani pácienseink számára.

Adószámunk: 18102107-1-41

Köszönettel:

Belváros-Lipótváros Lakosainak Egészségéért Alapítvány